3 – gAlerie à ciel ouvert

Beschrijving

Het project bestaat in de opzet van een nieuwe fototentoonstelling in de OpenluchtgAalerij (www.gaalerie.be), in de blinde vensters van de wijk. De Elsense fotograaf Raymond Dakoua belicht daarin allerlei vormen van gemengd-zijn die Brussel in het algemeen en Elsene in het bijzonder kenschetsen (koppels van gemengde afkomst, van verschillende leeftijd, …). De expo is tegelijk de gelegenheid om het aantal blinde vensters in de gAalerij uit te breiden (van 21 tot 33).

Projectdrager

Galerie à ciel ouvert (comité de quartier van Aa)

Gevraagd bedrag

7 478 €