Het engagement van de gemeente Elsene

DE PARTICIPATIEVE BEGROTING: JOUW KANS OM DEEL TE NEMEN AAN HET GEMEENTELEVEN EN MEE TE BESLISSEN OVER EEN DEEL VAN DE GEMEENTELIJKE BEGROTING!

In september 2021, lanceert Elsense zijn tweede Participatieve Begroting. De gemeente zet zich in om de burgerparticipatie verder te versterken. De inwoners en verenigingen van Elsene worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het leven in hun wijk door zelf de prioriteiten te kiezen waar een deel van de gemeentebegroting van 2022 aan besteed moet worden. 

Voor deze tweede editie wordt 100.000 € uitgetrokken voor projecten die door de inwoners worden voorgesteld.

Je krijgt de kans om deel te nemen door een project in te dienen en/of te stemmen op jouw favoriete projecten! We zoeken naar ideeën die een positieve impact hebben op:

  • Het milieubehoud en de verbetering van de leefomgeving
  • De sociale cohesie en het samenleven door het versterken van de sociale banden, de solidariteit en de cultuur 
  • Het versterken van de lokale economie en het ontwikkelen van kwalitatieve tewerkstelling

Om haar eerste Participatieve Begroting op te zetten, besloot de gemeente Elsene zich te engageren in de Proximity campagne.

Proximity, betekent concreet :

  • Ontmoetingen tussen de verschillende lokale actoren om interactie en uitwisseling te stimuleren, om meer te weten te komen over wat er zich afspeelt op het terrein, om te leren wat de noden van elkeen zijn en om partnerschappen te creëren.
  • Een projectoproep gericht naar burgerprojecten die werken aan de ecologische, solidaire en sociale transitie op het grondgebied van de gemeente. Een onafhankelijke jury, bestaande uit experten en burgers, selecteert de laureaten die een eerste financiële steun van de gemeente ontvangen alsook een begeleiding door le Réseau Transition en Be Planet.
  • Een oproep aan (lokale) bedrijven, ondernemers en handelaars om zich aan te sluiten bij dit ecosysteem zodat ze hun ervaring en competenties kunnen delen en concrete acties dicht bij huis ondersteunen.  
  • Een grote lokale mobilisatiecampagne die iedereen in staat stelt zich in te zetten voor de deelnemende projecten naargelang zijn of haar middelen en wensen, hetzij in de vorm van financiële of materiële giften, competenties of vrijwilligerswerk.

Meer informatie onder “Nieuws

_______________________________________________________

CONTACTEN

Ecologische transitie en burgerinnovatie

participatievebegroting@ixelles.brussels

02/515.74.05